הודעות

כותרת עודכן
ביטול שיעור ספרי התורה לתלמידי משאן ט ביום שישי, 23.2.18 22/02/2018 - 10:34
עדכו לוז ליום שני 26.2.18 לתלמידי משאן ט 21/02/2018 - 13:28
ביטול שיעור במחשבה מדינית לתלמידי משא"ן ט ביום שני 26.2.18 21/02/2018 - 11:07
שינוי לו"Z לתלמידי משא"ן ט - קורס ספרי תורה 20/02/2018 - 15:54
ביטול שיעור ביחב"ל לתלמידי מורשה כב מחר 16.2.18 15/02/2018 - 13:54
שינוי בלו"ז לתלמידי משא"ן ט ביום שישי 16.2.18 15/02/2018 - 13:54
הודעה למורשה כ"ב- שינוי כיתה לקבוצה של לורן -יחב"ל 12/02/2018 - 15:57
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ו- שינוי בכיתות הלימוד ביום שישי 16.2.18 11/02/2018 - 13:41
הודעה לתלמידי מורשה כ"ג- שינוי בכיתות הלימוד ביום שישי 16.2.18 11/02/2018 - 13:40
הודעה של שינויים לתלמידי מורשה כ"ג 09/02/2018 - 10:41
שינוי בכיתות לימוד בין התאריכים 28/1/18-28/2/18 - כל התוכניות 17/01/2018 - 14:58
ביטול שיעור במבוא לפסיכולוגיה ב- 13/2/18 - מורשה כ"ג 17/01/2018 - 10:50
שינוי בלו"ז - ניצבים ט"ז 08/01/2018 - 09:45
הצגת כרטיס נבחן בבחינות - חשוב! חשוב! חשוב! - כל התוכניות 04/01/2018 - 10:09
ביטול מפגש בסמינריון עם ד"ר עדי בינס ב26.1.18 10/12/2017 - 13:53
הודעה לתלמידי משא"ן י' - שינוי לוח הזמנים 10/12/2017 - 13:38
רשימת מושגים לקורס "חברה, תרבות ופוליטיקה" - מורשה כ"ב 13/11/2017 - 16:25
רשימת מושגים לבחינת האלף ביסודות המשטר - משא"ן י' 02/11/2017 - 15:05
הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!! 18/10/2015 - 12:47
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 12:51
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 06/10/2015 - 10:48
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 11:53
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 12:47
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 08:28
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 12:59