הודעות

כותרת עודכן
הודעה לגבי התרגול בתיאוריות היום - ניצבים י"ז 12/12/2018 - 09:56
שינוי בכיתת לימוד בסמינריון "התמודדות עם אירועי חיים טראומטיים"- ניצבים ט"ז 06/12/2018 - 13:18
שינוי בכיתת לימוד עם פרופ' יהודית שיר רונן - ניצבים ט"ז 06/12/2018 - 13:14
שינוי כיתת לימוד לסמינריון "תעסוקת חריגים בארגון" - משא"ן י' 06/12/2018 - 12:49
כיתת לימוד לסמינריון "תהליכי תקצוב" 06/12/2018 - 11:28
כיתת לימוד לסמינריון "דת,חברה ופוליטיקה" מחר 06/12/2018 - 11:18
הקדמת מפגש בסמינריון לתלמידי משא"ן י' 06/12/2018 - 10:31
הקדמת מפגש בסמינריון לתלמידי משא"ן י' 04/12/2018 - 10:07
ביטול שיעור לתלמידי מורשה כג + משא"ן י' 30/11/2018 - 09:47
שינוי בלו"ז לתאריכים 14/11/18 +2/1/19 12/11/2018 - 13:59
מבחן פטור בהבעה עברית - כל התוכניות 07/11/2018 - 13:15
כיתות לימוד לקורסי אנגלית בשנה"ל תשע"ט - כל התוכניות 31/10/2018 - 14:21
כיתות לימוד לתרגול בסטטיסטיקה - כל התוכניות 11/10/2018 - 11:06
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - פרופ' משה גת 02/10/2018 - 11:08
כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ט - כל התוכניות 21/09/2018 - 09:11
כיתות לימוד לתרגולים בסטטיסטיקה - שנה א' 17/04/2018 - 10:58
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 10/04/2018 - 10:01
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 12:51
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 11:53
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 12:47
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 08:28
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 12:59
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 12:54
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 06:21
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 12:11