הודעות

כותרת עודכן
עדכון בלוז ביום שני 28/05 לתלמידי משאן י 22/05/2018 - 17:13
שינוי שעת התרגול בסטטיסטיקה לתלמידי מורשה כג 21/05/2018 - 14:39
עדכון בלוז ביום שלישי 22/05 לתלמידי מורשה כב 21/05/2018 - 09:01
הודעה לתלמידי משא"ן י' 18/05/2018 - 10:22
ביטול שיעור ביום שלישי 22/05 לתלמידי מורשה כב 17/05/2018 - 14:17
שינוי בלוז לתלמידי משא"ן י ביום שישי 18/05 17/05/2018 - 12:34
הודעה לתלמידי משא"ן י'- ביטול שיעור עם ד"ר אייל ברגר 16/05/2018 - 09:28
עדכונים בנוגע ללוז - תכנית משא"ן י 10/05/2018 - 14:57
שיעור השלמה בתרגיל בתאוריות בקרימינולוגיה - תלמידי ניצבים ט"ז 10/05/2018 - 10:25
עדכון בלוז תלמידי משאן י 03/05/2018 - 09:11
הודעה לתלמידי מורשה כ"ג- שינוי כיתת לימוד ביום 25.5 30/04/2018 - 09:20
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ז- שינוי כיתת לימוד ביום 25.5 30/04/2018 - 09:15
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ז- חולי סטייה ועבריינות 24/04/2018 - 11:47
שיעור השלמה ביסודות המשטר - מורשה כג 24/04/2018 - 08:03
כיתות לימוד לתרגולים בסטטיסטיקה - שנה א' 17/04/2018 - 11:58
עדכונים בלוז לתלמידי ניצבים ט"ו 13/04/2018 - 08:51
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 10/04/2018 - 11:01
כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות 26/03/2018 - 10:48
הודעה לתלמידי מורשה כ"ב- מבוא להערכת מסוכנות עם ד"ר טל כרמי 25/03/2018 - 14:26
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ז- שינוי בקורס חולי סטיה ועבריינות עם ד"ר טל כרמי 25/03/2018 - 12:48
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ז- קורס יסודות המשטר עם ד"ר רוני קמפינסקי 25/03/2018 - 10:25
הודעה למורשה כ"ג- שינוי בקורס יסודות המשטר עם אביחי 06/03/2018 - 17:56
הצגת כרטיס נבחן בבחינות - חשוב! חשוב! חשוב! - כל התוכניות 04/01/2018 - 11:09
ביטול מפגש בסמינריון עם ד"ר עדי בינס ב26.1.18 10/12/2017 - 14:53
הודעה לתלמידי משא"ן י' - שינוי לוח הזמנים 10/12/2017 - 14:38