הודעות

כותרת עודכןסמל מיון
מיקומי כיתות- תכנית עמנואל ב' 08/10/2013 - 09:04
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 12:11
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 06:21
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 12:54
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 12:59
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 08:28
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 12:47
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 11:53
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 12:51
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 10/04/2018 - 10:01
כיתות לימוד לתרגולים בסטטיסטיקה - שנה א' 17/04/2018 - 10:58
כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ט - כל התוכניות 21/09/2018 - 09:11
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - פרופ' משה גת 02/10/2018 - 11:08
כיתות לימוד לתרגול בסטטיסטיקה - כל התוכניות 11/10/2018 - 11:06
כיתות לימוד לקורסי אנגלית בשנה"ל תשע"ט - כל התוכניות 31/10/2018 - 14:21
ביטול שיעור בקורס חברה, תרבות ופוליטיקה - מורשה כ"ג 04/11/2018 - 12:15
ביטול שיעור ביום שלישי 06/11 לתלמידי מורשה כג 06/11/2018 - 14:27
מבחן פטור בהבעה עברית - כל התוכניות 07/11/2018 - 13:15
שינוי לתאריך 16/11/18 - מורשה כ"ג 07/11/2018 - 14:56
ביטול שיעור ב- 16/11/18 - ניצבים י"ז 07/11/2018 - 14:57
ביטול שיעור ב- 16/11/18 - מורשה כ"ג 07/11/2018 - 14:58
ביטול שיעור בסמינריון "התמודדות במצבי לחץ ומשבר" בתאריך 16/11/18 - ניצבים ט"ז 08/11/2018 - 09:02
שינוי בלו"ז לתאריכים 14/11/18 +2/1/19 12/11/2018 - 13:59
עדכון בלו"ז תלמידי מורשה כג 13/11/2018 - 10:07