הודעות

כותרת עודכןסמל מיון
מיקומי כיתות- תכנית עמנואל ב' 08/10/2013 - 10:04
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 13:11
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 07:21
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 13:54
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 13:59
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 09:28
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 13:47
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 12:53
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 06/10/2015 - 11:48
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 13:51
הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!! 18/10/2015 - 13:47
מועדי בחינה באנגלית לשנה"ל תשע"ז - כל התוכניות 18/12/2016 - 11:08
מועדי בחינה בקורס הבעה מתוקשב, סמס' א' - כל התוכניות 18/12/2016 - 11:34
שינויים בלוח בחינות תשע"ז - כל התוכניות 05/03/2017 - 10:29
הבהרה בנושא הרישום לסמ' קיץ תשע"ז 19/05/2017 - 10:19
כיתות לימוד לקורסי קיץ, בין התאריכים 2/7/17-20/10/17- כל התוכניות 22/06/2017 - 09:36
כניסה לבחינות עם כרטיס נבחן - חשוב, חשוב, חשוב!!!!!! 22/06/2017 - 15:53
הודעה לתלמידי משאן ח - שינוי בלוח הזמנים בקורסי קיץ 29/06/2017 - 14:00
שינוי בלו"ז לתאריכים 23.8 + 30.8 - ניצבים י"ד 24/07/2017 - 14:16
הודעה לתלמידי מורשה כ"ב - שינוי לוח הזמנים ה8.8.17 02/08/2017 - 13:12
עידכון לו"ז- משא"נ ט'- קורס שיטות מחקר 15/08/2017 - 15:27
הוראות רישום לשנה א' - מערכת הרישום לקורסים 20/08/2017 - 10:26
הוראות רישום לשנה ב' - מערכת הרישום לקורסים 20/08/2017 - 10:28
הודעה לתלמידי משא"ן ח - הקורס מועדי ישראל 20/08/2017 - 10:39
רשימת סמינריונים לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות 20/08/2017 - 14:44