הודעות

כותרת עודכןסמל מיון
מיקומי כיתות- תכנית עמנואל ב' 08/10/2013 - 10:04
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 13:11
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 07:21
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 13:54
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 13:59
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 09:28
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 13:47
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 12:53
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 06/10/2015 - 11:48
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 13:51
הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!! 18/10/2015 - 13:47
מועדי בחינה באנגלית לשנה"ל תשע"ז - כל התוכניות 18/12/2016 - 11:08
מועדי בחינה בקורס הבעה מתוקשב, סמס' א' - כל התוכניות 18/12/2016 - 11:34
כיתות לימוד לקורסי קיץ, בין התאריכים 2/7/17-20/10/17- כל התוכניות 22/06/2017 - 09:36
כניסה לבחינות עם כרטיס נבחן - חשוב, חשוב, חשוב!!!!!! 22/06/2017 - 15:53
הוראות רישום לשנה א' - מערכת הרישום לקורסים 20/08/2017 - 10:26
הוראות רישום לשנה ב' - מערכת הרישום לקורסים 20/08/2017 - 10:28
הודעה לתלמידי משא"ן ט' - יום הלימודים ב20.10.17 - עדכון לוח הזמנים 25/08/2017 - 10:40
רשימת סמינריונים לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות 07/09/2017 - 10:17
הודעה לתלמידי ניצבים י"ד - עדכון לוח הזמנים 19/09/2017 - 14:08
חשוב מאוד - קורסים באנגלית כחובה לתואר 01/10/2017 - 15:15
הודעה לתלמידי משא"ן ט ' הרשומים לסמינריון פסיכולוגיה חיובית של ד"ר דביר קוה 16/10/2017 - 15:29
שינויים בלוח הזמנים תכנית מורשה כ"ב - עדכון לו"ז תשע"ח 19/10/2017 - 11:54
שינויים בלוח הזמנים תכנית ניצבים ט"ז - שנה"ל תשע"ח 19/10/2017 - 11:56