הודעות

כותרת עודכןסמל מיון
מיקומי כיתות- תכנית עמנואל ב' 08/10/2013 - 10:04
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 13:11
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 07:21
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 13:54
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 13:59
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 09:28
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 13:47
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 12:53
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 06/10/2015 - 11:48
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 13:51
הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!! 18/10/2015 - 13:47
מועדי בחינה באנגלית לשנה"ל תשע"ז - כל התוכניות 18/12/2016 - 11:08
מועדי בחינה בקורס הבעה מתוקשב, סמס' א' - כל התוכניות 18/12/2016 - 11:34
שינוי בלו"ז החל מתאריך 24/5/17 - ניצבים י"ד 08/01/2017 - 15:45
כיתת לימוד החל מיום שישי הקרוב, 13/1/17 - ניצבים ט"ו 09/01/2017 - 12:33
שינוי בלו"ז לתאריך 3/3/17- מורשה כ"ב 22/01/2017 - 15:18
מצטייני דיקן לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ו - כל התוכניות 03/03/2017 - 10:09
שינויים בלוח בחינות תשע"ז - כל התוכניות 05/03/2017 - 10:29
כיתות לימוד החל ממחר, 20/3/17 - משא"ן ח' 19/03/2017 - 09:28
כיתות לימוד מעודכנות החל מיום שלישי, 21/3/17 - מורשה כ"א 19/03/2017 - 09:57
כיתות לימוד מעודכנות החל מיום שלישי, 21/3/17 - מורשה כ"ב 19/03/2017 - 10:06
כיתות לימוד מעודכנות החל מיום רביעי, 22/3/17 - ניצבים י"ד 19/03/2017 - 10:13
כיתות לימוד מעודכנות החל מיום רביעי הקרוב, 22/3/17 - ניצבים ט"ו 19/03/2017 - 10:39
כיתות לימוד החל ממחר, 20/3/17 - משא"ן ט' 19/03/2017 - 10:51
כיתות לימוד מעודכנות לסמסטר ב' החל מ19/3/17- כל התכניות 19/03/2017 - 11:34