הודעות

כותרת עודכןסמל מיון
מיקומי כיתות- תכנית עמנואל ב' 08/10/2013 - 09:04
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 12:11
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 06:21
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 12:54
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 12:59
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 08:28
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 12:47
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 11:53
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 06/10/2015 - 10:48
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 12:51
הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!! 18/10/2015 - 12:47
רשימת סמינריונים לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות 07/09/2017 - 09:17
כיתות לימוד לתרגולים בסטטיסטיקה - שנה א' 23/10/2017 - 13:07
כיתות לימוד לקבוצות החדשות באנגלית - שימו לב 26/10/2017 - 10:14
כיתות לימוד לקורסי אנגלית - כל התוכניות 02/11/2017 - 09:23
שינוי בכיתת לימוד באנגלית - גילית וייס - כל התוכניות 02/11/2017 - 09:31
שינוי בכיתת לימוד ברמת מתקדמים א' עם ד"ר אסנת חן - כל התוכניות 02/11/2017 - 09:43
שינוי בכיתת לימוד בימי ו' - משא"ן ט' 02/11/2017 - 10:06
שינוי בכיתת לימוד לסמינריון עם ד"ר צוריאל ראשי - משא"ן ט' 02/11/2017 - 10:09
שינוי בכיתת לימוד לסמינריון עם ד"ר צוריאל ראשי - משא"ן ט' 02/11/2017 - 10:09
רשימת מושגים לבחינת האלף ביסודות המשטר - משא"ן י' 02/11/2017 - 15:05
כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות 03/11/2017 - 11:39
רשימת מושגים לקורס "חברה, תרבות ופוליטיקה" - מורשה כ"ב 13/11/2017 - 16:25
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ז 03/12/2017 - 09:44
ביטול שיעור בהדרכה ביבליוגרפית לקבוצה של ד"ר ניב גולדטיין בלבד - משא"ן י' 04/12/2017 - 14:58