הודעות

כותרת עודכןסמל מיון
מיקומי כיתות- תכנית עמנואל ב' 08/10/2013 - 10:04
שינויים בלו"ז בתאריכים 2.10.14 ו- 17.10.14 - עמנואל ג' 22/09/2014 - 13:11
ביטול שיעור בסוגיות בהתנהגות האדם - משא"ן ו' 06/10/2014 - 07:21
ביטול שיעור ל- 17/10/14 - ניצבים י"א 07/10/2014 - 13:54
לימודים ב - 17/10 - ניצבים י"א, מורשה י"ח, ניצבים י"ב ומשא"ן ו' 07/10/2014 - 13:59
מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות 19/10/2014 - 09:28
מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת 22/10/2014 - 13:47
הודעה לתלמידי ניצבים יב' - ביטול שיעורים בקורס תרפיה ב-2.9.15 26/08/2015 - 12:53
מיקומי כיתות לשנת תשע"ו- תכנית עמנואל ד' 11/10/2015 - 13:51
הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!! 18/10/2015 - 13:47
הודעה לתלמידי משא"ן י' - שינוי לוח הזמנים 10/12/2017 - 14:38
ביטול מפגש בסמינריון עם ד"ר עדי בינס ב26.1.18 10/12/2017 - 14:53
הצגת כרטיס נבחן בבחינות - חשוב! חשוב! חשוב! - כל התוכניות 04/01/2018 - 11:09
הודעה לתלמידי מורשה כ"ב- מבוא להערכת מסוכנות עם ד"ר טל כרמי 25/03/2018 - 14:26
כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות 26/03/2018 - 10:48
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 10/04/2018 - 11:01
כיתות לימוד לתרגולים בסטטיסטיקה - שנה א' 17/04/2018 - 11:58
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ז- חולי סטייה ועבריינות 24/04/2018 - 11:47
הודעה לתלמידי ניצבים ט"ו- מחשבה מדינית ד"ר דקלה שר 11/06/2018 - 13:41