סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סוגיות בלבנון תשס"ח נאור דני
ספרי תורה תשס"ח פינקלשטיין איתן
מועדי ישראל תשס"ח שפיגל בועז
פוליטיקה ישראלית תשס"ח צבאג שמואל
מדינה משטר וחברה בעולם המערבי תשס"ח שיר-רונן יהודית
מלחמה תת קונבנציונאלית - טרור גרילה תשס"ח ריקובר איתמר
סטטיסטיקה א תשע"ז דדון- גולן זהורית
סטטיסטיקה ב תשע"ז דדון- גולן זהורית
מבוא למינהל ציבורי תשע"ז שור שוש
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ז רביד גד
יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל תשע"ז בר אבי
התנהגות ארגונית א' תשע"ז קווה דביר
ממשל ופוליטיקה תשע"ז בינס עדי
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז גולדשטיין ניב
מבוא לסוציולוגיה תשע"ז יורמן עדה
מיומנויות ניהול תשע"ז אפרת קנולר
אישות תשע"ז הרמן דב
סטטיסטיקה א תשע"ז שמש עירון מורן
סטטיסטיקה ב תשע"ז שמש עירון מורן
מחשבה מדינית תשע"ז שר דקלה
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז לורן דגן
אתיקה בניהול תשע"ז ברגר אייל
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ז סולומון ענת
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ז ברנדייס אייל
תיאוריות בקרמינולוגיה תשע"ז אביעד יעל