סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
תורת הענישה תשע"ב אדד חנן
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ב רביד גד
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ב סולומון-אשד ענת
תיאוריות בקרימינולוגיה תשע"ב סקה יעל
מבוא למינהל ציבורי תשע"ב שור שוש
התנהגות ארגונית א' תשע"ב קוה דביר
כתיבה מדעית תשע"ב סקה יעל
כתיבה מדעית תשע"ב נאור רויטל
פרקים נבחרים תשע"ב לויטן דב
מבוא למשנת הרמבם תשע"ב סיידלר מאיר
מבוא לסוציולוגיה תשע"ב יורמן עדה
פרסית- "הראש האיראני" תשע"ב זאב מגן
ערבית למתחילים- שפה תשע"ב קאהן משה
המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה תשע"ב קורן דוד
הצלבנים בשיח הישראלי, האירופי והערבי המודרני תשע"ב ארליך מיכאל
מגדר, ארגונים ומשפחה תשע"ב שחר רינה
פוליטיקה ישראלית תשע"ב צבאג שמואל
מבוא לאסטרטגיה תשע"ב ריקובר איתמר
חולי,סטיה ועבריינות תשע"ב כרמי טל
גיאופוליטיקה תשע"ב צבאג שמואל
שיטות מחקר תשע"ב אפרים גרוסמן
מועדי ישראל תשע"ב שפיגל בועז
משנת הרמבם תשע"ב סיידלר מאיר
פרקים נבחרים תשע"ב לויטן דב
התנהגות ארגונית ב' תשע"ב קוה דביר