סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
הרמב"ם ומשנתו תשע"ז סיידלר מאיר
הדרכה בבליוגרפית תשע"ז ארביטמן אביחי
חברה,תרבות ופוליטיקה תשע"ז בר אבי
כתיבה מדעית - ניצבים ט"ו (ד"ר יעל סקה) תשע"ז סקה יעל
תיאוריות בקרמינולוגיה - ניצבים ט"ו תשע"ז סקה יעל
סמינריון- התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים תשע"ז סקה יעל
כלכלה פוליטית תשע"ז בר אבי
מנהיגות מערכתית תשע"ז שכטר חן
סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי- ערבי תשע"ז גינת רמי
פרסית תשע"ז מגן זאב
מערכת מינהל החינוך במשפט תשע"ז גילת ישראל
זכויות המורה,המנהל ואחריותם לתלמידיהם תשע"ז גילת ישראל
יחסי עבודה במערכת החינוך- שלב א' תשע"ז שכטר חן
יחסי עבודה במערכת החינוך- שלב ב' תשע"ז שכטר חן
קבלת החלטות תשע"ז שנקר דניאלה
קביעת מדיניות תשע"ז שנקר דניאלה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ז כהן-ניסן הילה
מגדר,ארגונים ומשפחה תשע"ז שחר רינה
מניהול למנהיגות תשע"ז קווה דביר
קביעת מדיניות תשע"ז שנקר דניאלה
סטיה חברתית - קיץ תשע"ז תשע"ז יורמן עדה
סוגיות בלבנון תשס"ח נאור דני
ספרי תורה תשס"ח פינקלשטיין איתן
מועדי ישראל תשס"ח שפיגל בועז
פוליטיקה ישראלית תשס"ח צבאג שמואל