סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סמינריון - קריירות של נשים בארגון תשע"ח זיו ריבה
סמינריון - תעסוקת חריגים בארגון תשע"ח קורן אלה
סמינריון - מגדר ועבודה תשע"ח שילה-לוין שגית
סמינריון - כלכלה פוליטית תשע"ח בר אבי
פסיכולוגיה חברתית תשע"ח זילבר אמיר
הנעת עובדים תשע"ח מתי רחמים
ניהול שינויים בארגון תשע"ח דודי שלום
המאבק על ההגמוניה בעולם האיסלאם בין השיעה לסונה תשע"ח קורן דוד
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ח בינס עדי
סמינריון - מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי תשע"ח שיר-רונן יהודית
סמינריון - ניהול משברים תקשורתיים תשע"ח סלצקי מיכל
סמינריון - עונש המאסר וחלופות למאסר תשע"ח עינת תומר
סמינריון - אלימות במשפחה תשע"ח פרישטיק מרדכי
סמינריון - התמודדות במצבי לחץ תשע"ח קוליק ליאת
מבוא לסטטיסטיקה א תשע"ח שמש עירון מורן
מבוא לסטטיסטיקה ב תשע"ח שמש עירון מורן
דיני עונשין תשע"ח פיינשטיין הרן
הסייגים לאחריות פלילית תשע"ח פיינשטיין הרן
מבוא לאסטרטגיה תשע"ח ריקובר איתמר
סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית בישראל תשע"ח בינס עדי
מחשבה מדינית תשע"ח גולדשטיין ניב
הדרכה בביליוגרפית תשע"ח גולדשטיין ניב
חברה, תרבות ופוליטיקה תשע"ח בר אבי
סמינריון - ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית תשע"ח סקה יעל
סמינריון - היבטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות תשע"ח נאור רויטל