סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סמינריון - משפחה וקריירות תשע"ח שחר רינה
סמינריון - דת, חברה ופוליטיקה תשע"ח קמפינסקי רוני
סמינריון - חופש ביטוי, התמודדויות וגבולות תשע"ח ראשי צוריאל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח ברנדייס אייל
סמינריון - מדינה משטר וחברה בעולם המערבי תשע"ח שיר-רונן יהודית
סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי תשע"ח גינת רמי
סמינריון - חופש ביטוי, התמודדויות וגבולות תשע"ח ראשי צוריאל
סמינריון - תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ תשע"ח שנקר דניאלה
סמינריון - מיסטיקה ורציונליזם תשע"ח רונן יהודית
סמינריון - התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים תשע"ח סקה יעל
סמינר משאבי אנוש תשע"ח חיראק ראובן
אישות דיני משפחה- דב הרמן תשע"ד הרמן דב
ספרי תורה תשע"ד פינקלשטיין איתן
פסיכולוגיה חברתית- שגית שילה לוין תשע"ד שילה-לוין שגית
פסיכופתולוגיה תשע"ד גואטה קרן
תאוריות בקרימינולוגיה תשע"ד סקה יעל
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד גז-לנגרמן רוני
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד גז-לנגרמן רוני
סמינריון סוגיות במדיניות חוץ ישראלית תשע"ד מנור ראודור
ממשל ופוליטיקה תשע"ד בינס עדי
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ד רביד גד
מיומנויות ניהול תשע"ד רביד גד
פרקים נבחרים- דב לויטן תשע"ד לויטן דב
תורכית תשע"ד אביב אפרת