סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
מיגדר, ארגונים ומשפחה - קיץ תשע"ח תשע"ח שחר רינה
ניהול ופיתוח קריירה - קיץ תשע"ח תשע"ח כהן-ניסן הילה
אישות דיני משפחה- דב הרמן תשע"ד הרמן דב
ספרי תורה תשע"ד פינקלשטיין איתן
פסיכולוגיה חברתית- שגית שילה לוין תשע"ד שילה-לוין שגית
פסיכופתולוגיה תשע"ד גואטה קרן
תאוריות בקרימינולוגיה תשע"ד סקה יעל
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד גז-לנגרמן רוני
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד גז-לנגרמן רוני
סמינריון סוגיות במדיניות חוץ ישראלית תשע"ד מנור ראודור
ממשל ופוליטיקה תשע"ד בינס עדי
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ד רביד גד
מיומנויות ניהול תשע"ד רביד גד
פרקים נבחרים- דב לויטן תשע"ד לויטן דב
תורכית תשע"ד אביב אפרת
סוגיות באסלאם המודרני תשע"ד שמר נסיה
דמויות תנכיות בראי המקרא תשע"ד סילברסטיין אדם
ירושלים בעיני המוסלמים תשע"ד ארליך מיכאל
סוגיות חברה ופוליטיקה בקרב ערביי ישראל תשע"ד קידר מרדכי
אסטרטגיה תשע"ד ריקובר איתמר
מבוא לפסיכולוגיה תשע"ד נאמן-חביב ורד
פסיכופתולוגיה תשע"ד נאמן-חביב ורד
אלימות נגד נשים תשע"ד סקה יעל
מגדר,ארגונים ומשפחה תשע"ד שחר רינה
משפחה וקריירות - סמינריון תשע"ד שחר רינה