סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
פסיכולוגיה של הפשיעה תשע"ד סולומון-אשד ענת
סייגים לאחריות פלילית תשע"ד פיינשטיין הרן
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ד כרמי טל
דיני עונשין תשע"ד פיינשטיין הרן
חברה תרבות ופוליטיקה תשע"ד בר אבי
רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל תשע"ד ראשי צוריאל
יחב"ל תשע"ד צבאג שמואל
מגדר תשע"ד שחר רינה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ד כהן-ניסן הילה
הפרעות אכילה תשע"ד נאור רויטל
הפרעות קשב וריכוז תשע"ד קינברג זהבית
יסודות המשטר תשע"ד בר אבי
מבוא לממשל ופוליטיקה תשע"ד ברנדייס אייל
התנהגות ארגונית תשע"ד קוה -לוי דביר
מנהל ציבורי תשע"ד שור שוש
סטטיסטיקה א-ב תשע"ד יוהן-ברק מאיה
כתיבה מדעית תשע"ד סקה יעל
סטטיסטיקה א תשע"ד כהן זהבית
סטטיסטיקה ב תשע"ד כהן זהבית
יסודות המשטר תשע"ד בר אבי
הגורם האנושי בארגון- סמינריון תשע"ד קוליק ליאת
התמודדות במצבי לחץ ומשבר- סמינריון תשע"ד קוליק ליאת
ניהול משברים תקשורתיים- סמינריון תשע"ד סלצקי מיכל
קריירות של נשים בארגון- סמינריון תשע"ד זיו ריבה
פסיכוחברה ונכות- סמינריון תשע"ד קורן אלה