סילבוסים של תואר שני

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
הבעה עברית תשע"ד ד"ר דליה כהן-גרוס
פשעי מחשב תשע"ד שדי אילן
ממשל ופוליטיקה תשע"ד בינס עדי
סמינר במשאבי אנוש תשע"ד חיראק ראובן
יחב"ל תשע"ד ד"ר קובי דביר
סוגיות בלבנון תשע"ד נאור דני
תורת הענישה תשע"ד כרמי טל
סטייה ועברינות תשע"ד כרמי טל
קרימינולוגיה תשע"ד סקה יעל
יסודות המשטר תשע"ד קמפינסקי רוני
תאוריות בקרימינולוגיה תשע"ד אביעד יעל
סטטיסטיקה ב תשע"ד שמש עירון מורן
סטטיסטיקה א תשע"ד שמש עירון מורן
הרמב"ם תשע"ד סיידלר מאיר
ניהול יחסי ציבור תשע"ד סלצקי מיכל
פסיכולוגיה של הפשיעה תשע"ד סולומון-אשד ענת
סייגים לאחריות פלילית תשע"ד פיינשטיין הרן
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ד כרמי טל
דיני עונשין תשע"ד פיינשטיין הרן
חברה תרבות ופוליטיקה תשע"ד בר אבי
רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל תשע"ד ראשי צוריאל
יחב"ל תשע"ד צבאג שמואל
מגדר תשע"ד שחר רינה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ד כהן-ניסן הילה
הפרעות אכילה תשע"ד נאור רויטל