סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורססמל מיון שנה תוכנית מחזור מרצה
אישות תשע"ג ניצבים י' הרמן דב
אישות תשע"ג משאבי אנוש ד' הרמן דב
אישות תשע"ג מורשה י"ח הרמן דב
אישות תשע"ג ניצבים י"א הרמן דב
אישות תשע"ד משאבי אנוש ה הרמן דב
אישות תשע"ה משאבי אנוש 7 הרמן דב
אישות תשע"ה מורשה מורשה כ' הרמן דב
אישות תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' הרמן דב
אישות - קיץ תשע"ה תשע"ה מורשה י"ט הרמן דב
אישות - קיץ תשע"ה תשע"ה ניצבים י"ב הרמן דב
אישות דיני משפחה- דב הרמן תשע"ד משאבי אנוש ו' הרמן דב
אלימות במשפחה תשע"ג ניצבים י' פרישטיק מרדכי
אלימות במשפחה- סמינריון תשע"ד ניצבים י"א פרישטיק מרדכי
אלימות במשפחה- סמינריון תשע"ה ניצבים י"ב פרישטיק מרדכי
אלימות נגד נשים תשע"ד ניצבים י"ב סקה יעל
אלימות נגד נשים תשע"ג ניצבים י"א סקה יעל
אנגלית לתואר שני- עמנואל תשע"ו תואר שני ד פינקלברג אהובה
אסטרגיה תשע"ד מורשה ריקובר איתמר
אסטרטגיה תשע"ד ניצבים י"א ריקובר איתמר
אתיקה באכיפת החוק תשע"ה ניצבים י"ג ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ה משאבי אנוש 7 ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ו משאבי אנוש ח' ברגר אייל
אתיקה בניהול תשע"ז משאבי אנוש משא"ן ט' ברגר אייל
אתיקה ואכיפת החוק - קיץ תשע"ו תשע"ו ניצבים י"ד ברגר אייל
בין מינהל לפוליטיקה- היבטים בירוקרטים ורציונאליים- סמינריון תשע"ג משאבי אנוש משא"ן ד' שור שוש