סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
סמינריון - משפחה וקריירות תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' שחר רינה
סמינריון - דת, חברה ופוליטיקה תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' קמפינסקי רוני
סמינריון - חופש ביטוי, התמודדויות וגבולות תשע"ח משאבי אנוש משא"ן ט' ראשי צוריאל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
סמינריון - זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ברנדייס אייל
סמינריון - מדינה משטר וחברה בעולם המערבי תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שיר-רונן יהודית
סמינריון - המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי תשע"ח מורשה מורשה כ"ב גינת רמי
סמינריון - חופש ביטוי, התמודדויות וגבולות תשע"ח מורשה מורשה כ"ב ראשי צוריאל
סמינריון - תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ תשע"ח מורשה מורשה כ"ב שנקר דניאלה
סמינריון - מיסטיקה ורציונליזם תשע"ח מורשה מורשה כ"ב רונן יהודית
סמינריון - התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים תשע"ח ניצבים ניצבים ט"ו סקה יעל
סמינר משאבי אנוש תשע"ח משאבי אנוש ט' חיראק ראובן
אישות דיני משפחה- דב הרמן תשע"ד משאבי אנוש ו' הרמן דב
ספרי תורה תשע"ד משאבי אנוש ה פינקלשטיין איתן
פסיכולוגיה חברתית- שגית שילה לוין תשע"ד משאבי אנוש ה שילה-לוין שגית
פסיכופתולוגיה תשע"ד ניצבים י"א גואטה קרן
תאוריות בקרימינולוגיה תשע"ד ניצבים י"ב סקה יעל
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד משאבי אנוש ו' גז-לנגרמן רוני
הדרכה בבליוגרפית תשע"ד מורשה י"ט גז-לנגרמן רוני
סמינריון סוגיות במדיניות חוץ ישראלית תשע"ד מורשה י"ח מנור ראודור
ממשל ופוליטיקה תשע"ד ניצבים י"ב בינס עדי
מבוא לניהול משאבי אנוש תשע"ד משאבי אנוש ו' רביד גד
מיומנויות ניהול תשע"ד משאבי אנוש ה רביד גד
פרקים נבחרים- דב לויטן תשע"ד משאבי אנוש ו' לויטן דב
תורכית תשע"ד תואר שני ב' אביב אפרת