סילבוסים של תואר ראשון

שם הקורס שנהסמל מיון תוכנית מחזור מרצה
הבעה עברית תשע"ד מורשה, משאבי אנוש, ניצבים ד"ר דליה כהן-גרוס
פשעי מחשב תשע"ד מורשה י"ט שדי אילן
ממשל ופוליטיקה תשע"ד משאבי אנוש ו' בינס עדי
סמינר במשאבי אנוש תשע"ד משאבי אנוש ה חיראק ראובן
יחב"ל תשע"ד משאבי אנוש ה ד"ר קובי דביר
סוגיות בלבנון תשע"ד מורשה י"ט נאור דני
תורת הענישה תשע"ד ניצבים י"ב כרמי טל
סטייה ועברינות תשע"ד ניצבים י"ב כרמי טל
קרימינולוגיה תשע"ד ניצבים י"ב סקה יעל
יסודות המשטר תשע"ד ניצבים י"ב קמפינסקי רוני
תאוריות בקרימינולוגיה תשע"ד מורשה י"ט אביעד יעל
סטטיסטיקה ב תשע"ד מורשה י"ט שמש עירון מורן
סטטיסטיקה א תשע"ד מורשה י"ט שמש עירון מורן
הרמב"ם תשע"ד מורשה י"ט סיידלר מאיר
ניהול יחסי ציבור תשע"ד משאבי אנוש ו' סלצקי מיכל
פסיכולוגיה של הפשיעה תשע"ד ניצבים י"א סולומון-אשד ענת
סייגים לאחריות פלילית תשע"ד ניצבים י"א פיינשטיין הרן
מבוא להערכת מסוכנות תשע"ד ניצבים י"א כרמי טל
דיני עונשין תשע"ד ניצבים י"א פיינשטיין הרן
חברה תרבות ופוליטיקה תשע"ד מורשה י"ח בר אבי
רטוריקה, תעמולה והופעה בפני קהל תשע"ד מורשה י"ח ראשי צוריאל
יחב"ל תשע"ד מורשה י"ח צבאג שמואל
מגדר תשע"ד משאבי אנוש ה שחר רינה
ניהול ופיתוח קריירות תשע"ד משאבי אנוש ה כהן-ניסן הילה
הפרעות אכילה תשע"ד ניצבים י"א נאור רויטל