סיום תואר- הנחיות

על-מנת להקל על הסטודנטים את הצעדים האחרונים לקראת קבלת התואר המיוחל, להלן הוראות מפורטות לתהליך סיום התואר וקבלת הזכאות:

1. סטודנט שסיים את חובותיו האקדמיות וכל הציונים הסופיים מוזנים במחשב, זכאי להגיש בקשה לסיום תואר.

2. תהליך הבקשה לזכאות נעשה דרך 'המידע האישי' באתר האוניברסיטה. בתוך 'המידע האישי', יש להיכנס ל'בקשת סיום תואר', למלא את הפרטים הנדרשים וללחוץ "שלח"!

3. הבקשה תעבור קודם כל לתחנת מדור שכר לימוד. שם תתבצע בדיקה האם הסטודנט חייב שכר לימוד. אם כן, יישלח אל הסטודנט בדואר שובר 'השלמת שכ"ל' . לאחר שהסטודנט ישלם את השובר, הבקשה תעבור למשרד הרשם. (* פרטים לגבי זיכוי ממינימום שכר לימוד מופיעים בהערות למטה)

4. כאשר הבקשה תגיע למשרד הרשם, הסטודנט יקבל הודעה במייל שבקשתו נקלטה וכי היא בטיפול.

5. מרגע הגעת הבקשה למשרד הרשם, משך הטיפול בבקשה לזכאות הינו כחודש ימים.

6. תאריך הזכאות לתואר יינתן לפי תאריך הבחינה/העבודה האחרונה שהוגשה.

7. אישור הזכאות בצירוף גליון ציונים וממוצע, יישלחו אל הסטודנט בדואר, אל הכתובת אותה ציין הסטודנט ב'בקשת סיום התואר'. מומלץ לעדכן את הכתובת גם בטופס 'שינוי פרטים אישיים'. להלן לינק: http://www.biu.ac.il/Administration/forms/minhal_stud/2006-192.pdf

הערות:

* זיכוי ממינימום שכר לימוד - במידה ולסטודנט קיימים פטורים מקורסים שהוכרו ע"י ועדת הסטטוס, בקשתו תעבור למדור תל"ם. שם תתבצע בדיקה האם הסטודנט זכאי להנחה ממינימום שכר לימוד, ובהתאם, יישלח אליו מכתב על גובה ההנחה שלה הינו זכאי בצירוף שובר תשלום מעודכן.

** קורסים עודפים לגמול השתלמות -

א. אם מדובר בקורסים עודפים להוצאה מהממוצע, אזי במעמד הבקשה לזכאות, קיימת אופציה לסמן את הקורסים העודפים שאותם הסטודנט מבקש להוציא מהממוצע. במקרה זה, הקורסים לגמו"ש יופיעו בעמוד נפרד בגיליון הציונים שהסטודנט יקבל בצירוף לאישור הזכאות.

ב. סטודנט המעוניין להשאיר את הקורסים בתוך הממוצע ולקבל עליהם מכתב נפרד על הגמו"ש, יש להגיש טופס אחר במקביל, להלן לינק לטופס: http://www.biu.ac.il/Administration/forms/minhal_stud/2010-207.pdf

בגין בקשה זו יש לשלם את הסכום הרשום בטופס. במקרה זה, הקורסים יישארו בתוך הממוצע ויהיו מוכרים לגמו"ש. 

בכל מקרה, גם באופציה א' וגם באופציה ב', הסטודנט יוכל להשתמש בקורסים העודפים לגמו"ש .