מיקומי כיתות- תואר שני, לימודי המזה"ת

שלום רב,

להלן מיקומי הכיתות לסמסטר ב' תשע"ב:

בימי חמישי בין השעות 14:00-22:00 הלימודים יתקיימו בבניין 507 כיתה 105.

בין השעות 14:00-16:00 יתקיימו לימודי אנגלית לחסרי פטור באנגלית.

בין השעות 16:00-20:00 יילמדו קורסי שפות. סטודנטים אשר לומדים ערבית ילמדו בכיתה המקורית. סטודנטים אשר לומדים פרסית ילמדו בבניין 507 כיתה 004.

 

בימי שישי בין השעות 8:00-14:00 הלימודים יתקיימו בבניין 507 כיתה 106.

 

בהצלחה,

מורן