מושגי יסוד ביהדות

כחלק מהחובות הנוספים לתואר, על כל סטודנט להבחן בבחינת בקיאות במושגי יסוד ביהדות. זאת בנוסף לחטיבת לימודי יסוד ביהדות הנלמדים במסגרת התוכנית.

ציון עובר בבחינה זו הינו 60. הציון אינו נכלל בממוצע הציונים לתואר.

ניתן להבחן בבחינה זו ללא הגבלה.

לידיעתך, סטודנט שנירשם לבחינה זו ולא הופיע, תישלל ממנו האפשרות לגשת לבחינה במועד שלאחריו.

הרישום לבחינה מתבצע באתר האוניברסיטה (מידע לסטודנטים > רישום לבחינות > מושגי יסוד ביהדות) כחודש לפני תאריך הבחינה.

סטודנט שמתקשה להרשם באמצעות האתר, ייפנה למזכירות המרכז ללימודי יסוד ביהדות

בטלפון - 03-5318361/8671

 

החל משנת תשע"ו, בוטלה בחינת "מושגי יסוד ביהדות". דהיינו, סטודנט שהחל את לימודיו בשנת תשע"ו ואילך- לא מחוייב בחובה זו לתואר.