מיקומי בחינות למועדים מיוחדים - כל התוכניות

שלום רב,

להלן מיקומי הבחינות למועדים מיוחדים שיתקיימו היום, 19/10:

1. תיאוריות בקרימינולוגיה / 93-300-20 (מורשה י"ט) - בנין 505 כיתה 66

2. מבוא לאסטרטגיה / 93-060-30 (ניצבים י"א) - בנין 605 כיתה 105

3. תיאוריות בקרימינולוגיה / 93-300-30 (ניצבים י"ב) - בנין 605 כיתה 14

 

בהצלחה

צוות המדור