הנחיות מפורטות לרישום בפריאל לקורס אנגלית מתקדמים א+ב' - חשוב!!!

לתשומת לבכם, על מנת להרשם לקורס מתקדמים א + ב' עליכם לפעול ע"פ ההנחיות הבאות:

1. לאחר שנכנסתם למערכת פריאל - חפש קורס - מתקדמים א' (בסוג תוכנית), עליכם לבחור קבוצה אחת מתוך ארבעת הקבוצות המיועדות לזרועות הבטחון.

2. ראשית, עליכם להירשם למתקדמים א' ומיד לאחר מכן למתקדמים ב' (קורס ההמשך של מתקדמים א').

3. סטודנט שלא יירשם לקורס ההמשך - מתקדמים ב', יימחק לו באופן אוטומטי הקורס מתקדמים א'.

 

בהצלחה,

צוות המדור