כיתות לימוד

הלימודים בסמסטר ב' שנת הלימודים תשע"ז, יתקיימו:

ימי חמישי- בניין 507 כיתה 003

ימי שישי- בניין 507 כיתה 004