כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח
 

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ו - שנה ב'

רביעי

 

16:00-22:00

604

61

סמינריון - מדינה, משטר וחברה, פרופ' יהודית שיר רונן

16:00-18:00

505

66

סמינריון - ניהול משבריים תקשורתיים, ד"ר מיכל סלצקי

505

105

סמינריון - התמודדות עם אירועי חיים טראומטיים, ד"ר יעל סקה

505

106

סמינריון - עונש המאסר וחלופות למאסר, פרופ' תומר עינת

505

64

 

 

 

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה, ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה, ד"ר תהל אוזן

604

64

ניצבים ט"ו - שנה ב'

שישי

 

7:30-14:00

1102

2

סמינריון - אלימות במשפחה, ד"ר מרדכי פרישטיק

11:30-13:30

1104

243

סמינריון - התמודדות במצבי לחץ ומשבר, פרופ' ליאת קוליק

1104

244

סמינריון - ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות, ד"ר יעל סקה

1102

2

סמינריון - הביטים ביוסוציופסיכולוגיים של התמכרויות, ד"ר רויטל נאור

905

119