כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ו
שנה ב'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה,
ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה,
ד"ר תהל אוזן

604

64

ניצבים ט"ו
שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

905

62