כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ב
שנה ב'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

604

102

מורשה כ"ב
שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

604

61

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 -
ניר לויטן

9:50-11:20

604

61

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2 -
לורן דגן

507

206

 

 

 

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 1 - ד"ר זהבית קינברג

9:50-11:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 2 - ד"ר תהל אוזן

507

206