כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח
 

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ב - שנה ב'

שלישי

 

16:00-22:00

604

102

סמינריון - מדינה, משטר וחברה בעולם המערבי, פרופ' יהודית שיר רונן

16:00-18:00

604

105

סמינריון - דת, חברה ופוליטיקה, ד"ר רוני קמפינסקי

502

38

סמינריון - זהות קולקטיבית, ד"ר אייל ברנדייס

505

104

סמינריון - המעצמות הגדולות, פרופ' רמי גינת

605

64

סמינריון - חופש הביטוי, ד"ר צוריאל ראשי

604

102

מורשה כ"ב -  שנה ב'

שישי

 

7:30-14:00

604

61

סמינריון - מיסטיקה ורציונליזם, ד"ר יהודית רונן

7:30-9:30

505

106

סמינריון - תהליכים פוליטיים, ד"ר דניאלה שנקר

504

1

סמינריון - המזה"ת בין מלחמת ששת הימים.., פרופ' משה גת

504

2

סמינריון - פרופילאות פלילית, ד"ר זהבית קינברג

604

105

סמינריון - בחירות והצבעה בישראל, פרופ' אשר כהן

604

61

 

 

 

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 -ניר לויטן

9:50-11:20

604

61

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2 - לורן דגן

507

206

 

 

 

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 1 - ד"ר זהבית קינברג

9:50-11:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 2 - ד"ר תהל אוזן

507

206