כיתות לימוד

 
 
כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח
 

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

משא"ן ט' - שנה ב'

שני

 

16:00-22:00

604

12

סמינריון - פסיכולוגיה חיובית, ד"ר דביר קווה

18:10-19:40

604

103

סמינריון- הגורם האנשוי בארגון, פרופ' ליאת קוליק

604

64

סמינריון - קריירות של נשים בארגון, ד"ר ריבה זיו

604

205

סמינריון - משפחה וקריירות, ד"ר רינה שחר

505

103

סמינריון - תעסוקת חריגים בארגון, ד"ר אלה קורן

505

105

 

 

 

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 -  ד"ר אביחי ארביטמן

19:50-21:20

604

12

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2 -גב' לורן דגן

604

101

 

משא"ן ט' - שנה ב'

שישי

 

7:30-14:00

507

7

סמינריון - מגדר ועבודה, ד"ר שגית שילה לוין

11:30-13:30

505

202

סמינריון - סוגיות במידניות ציבורית,ד"ר עדי בינס

605

14

סמינריון - דת,חברה ופוליטיקה, ד"ר רוני קמפינסקי

502

7

סמינריון - חופש הביטוי, ד"ר צוריאל ראשי

507

7

סמינריון - כלכלה פוליטית, ד"ר אבי בר

502

8