כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

 

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

 

משא"ן ט'
שנה ב

שני

הרצאות

16:00-22:00

604

12

 

סמינריון - פסיכולוגיה חיובית,
ד"ר דביר קווה

18:10-19:40

604

103

 

סמינריון- הגורם האנשוי בארגון,
פרופ' ליאת קוליק

604

64

 

סמינריון - קריירות של נשים בארגון, ד"ר ריבה זיו

604

205

 

סמינריון - משפחה וקריירות,
ד"ר רינה שחר

505

103

 

סמינריון - תעסוקת חריגים בארגון, ד"ר אלה קורן

505

105

 

 

 

 

 

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 - 
ד"ר אביחי ארביטמן

19:50-21:20

604

12

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2 -
גב' לורן דגן

604

101

 

משא"ן ט'
שנה ב

שישי

הרצאות

7:30-14:00

207

1