מועדי בחינה באנגלית לשנה"ל תשע"ז - כל התוכניות

 

מועדי בחינות באנגלית לשנה"ל תשע"ז

 

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

29.6.17

12:00

10.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

29.6.17

12:00

10.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

29.6.17

12:00

10.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

29.6.17

08:30

10.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

29.6.17

08:30

10.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

29.6.17

08:30

10.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

29.6.17

08:30

10.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

29.6.17

08:30

10.7.17

08:30