מועדי בחינה בקורס הבעה מתוקשב, סמס' א' - כל התוכניות

 

להלן מועדי הבחינה בקורס הבעה המתוקשב בסמס' א', 06-010-85:

מועד א' - 7/2/17

מועד ב' - 7/3/17

שני המועדים  בשעה 12:00

 

בהצלחה,

צוות המדור