כיתת לימוד החל מיום שישי הקרוב, 13/1/17 - ניצבים ט"ו

שלום רב,

החל מיום שישי הקרוב, 13/1/17, תחזרו לכיתת הלימוד בהנדסה, בנין 1105 כיתה 053.

בקורס כתיבה מדעית:

ד"ר יעל סקה - בנין 1105 כיתה 053

ד"ר רויטל נאור - בנין 1105 כיתה 271

 

בברכה,

צוות המדור