כיתות לימוד בין התאריכים 6/2/17-17/3/17

 

 

מיקומי כיתות בין התאריכים 6/2/17- 17/3/17 לתלמידי שנה א' – תשע"ז

 

תוכנית משא"ן ט' (שנה ראשונה):

 

ימי שני – בנין 905 כיתה 61

ימי שישי – בנין 1002 כיתה 1

 

בתרגול בקורסים ממשל ופוליטיקה / הדרכה ביבליוגרפית, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגול ממשל ופוליטיקה -

קבוצה 1 עם לורן דגן – בנין 905 כיתה 61

קבוצה 2 עם ניר לויטן – בנין 905 כיתה 62

 

בקורס הדרכה ביבליוגרפית

קבוצה 1 עם ניב גולדשטיין – בנין 1002 כיתה 001

קבוצה 2 עם לורן דגן -  בנין 1002 כיתה 061

 

  • בתאריך  10/2/17 תלמדו בבנין 1002 כיתה 61.