כיתות לימוד בין התאריכים 6/2/17-17/3/17

מיקומי כיתות בין התאריכים 6/2/17- 17/3/17 לתלמידי שנה א' – תשע"ז

תוכנית מורשה כ"ב (שנה ראשונה):

 

ימי שלישי – בנין 905  כיתה 61

ימי שישי –  בנין 1104 כיתה 042

 

  • בתאריך 10/2/17 (שישי) השיעורים יתקיימו בבנין 604 כיתה 101

 

בתרגול בקורסים תיאוריות בקרימינולוגיה / ממשל ופוליטיקה / הדרכה ביבליוגרפית, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל תיאוריות בקרימינולוגיה -

קבוצה 1 עם תהל אוזן – בנין 1104 כיתה 42  (ב- 10/2/17 בנין 604 כיתה 101)

קבוצה 2 עם ד"ר זהבית קינברג – בנין 1104 כיתה 249  (ב- 10/2/17 בנין 604 כיתה 102)

 

בתרגיל ממשל ופוליטיקה –

קבוצה 1 עם ד"ר אביחי ארביטמן - בנין 1104 כיתה 042  (ב- 10/2/17 בנין 604 כיתה 101)

קבוצה 2 עם לורן דגן - בנין 1104 כיתה 249  (ב- 10/2/17 בנין 604 כיתה 102)

 

בקורס הדרכה ביבליוגרפית –

קבוצה 1 עם לורן דגןבנין 1104 כיתה 042  (ב- 10/2/17 בנין 604 כיתה 101)

קבוצה 2 עם ד"ר אביחי ארביטמן - בנין 1104 כיתה 249  (ב- 10/2/17 בנין 604 כיתה 102)