כיתות לימוד בין התאריכים 6/2/17-17/3/17

מיקומי כיתות בין התאריכים 6/2/17- 17/3/17 לתלמידי שנה א' – תשע"ז

תוכנית ניצבים ט"ו (שנה ראשונה):

 

ימי רביעי – בנין 905 כיתה 062

 

בימי שישי – בנין 905 כיתה 61

 

 

בתרגול בקורסים תיאוריות בקרימינולוגיה / ממשל ופוליטיקה כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה -

קבוצה 1 עם ד"ר זהבית קינברג – בנין 905 כיתה 062

קבוצה 2  עם תהל אוזן –  בנין 905 כיתה 061

 

בתרגיל בממשל ופוליטיקה -

קבוצה 1 עם ד"ר אביחי ארביטמן – בנין 905 כיתה 062

קבוצה 2 עם לורן דגן - בנין 905 כיתה 061

 

 

בתרגול בקורס כתיבה מדעית, כאשר הכיתה מתחלקת לשתי קבוצות, המיקום יהיה כדקלמן:

 

קבוצה 1 עם ד"ר יעל סקה -  בנין 905 כיתה 61

קבוצה 2 עם ד"ר רויטל נאור – בנין 905 כיתה 62