כיתות לימוד מעודכנות לסמסטר ב' החל מ19/3/17- כל התכניות

כיתות לימוד לסמס' ב' תשע"ז- זרועות הביטחון

תכנית

יום

שעה

הערות

בנין

כיתה

משאבי אנוש ח'

 

 

 

 

 

 

 

 

שני

16:00-22:00

 

604

12

שישי

7:30-14:00

 

207

1

שני

 

סמינריון - פרופ' ליאת קוליק

604

64

שני

 

סמינריון - ד"ר ריבה זיו

505

103

שני

 

סמינריון - ד"ר רינה שחר

604

205

שני

 

סמינריון - ד"ר דביר קווה

604

103

שני

 

סמינריון - ד"ר אלה קורן

604

12

שני

 

תרגיל - ד"ר אביחי ארביטמן

604

12

שני

 

תרגיל - לורן דגן

604

101

משאבי אנוש ט'

 

 

 

שני

16:00-22:00

 

1002

1

שישי

07:30-14:00

 

1002

1

שני

 

תרגיל בממשל - לורן דגן

1002

1

שני

 

תרגיל במששל -  ניר לויטן

1002

305

מורשה כ"א

 

 

 

 

 

שלישי

16:00-22:00

 

604

102

שישי

07:30-14:00

 

604

61

שישי

 

תרגיל - פסיכופתולוגיה - ד"ר זהבית קינברג

604

61

שישי

 

תרגיל - פסיכופתולוגיה - ד"ר תהל אוזן

507

206

שישי

 

תרגיל - יחב"ל - ד"ר אביחי ארביטמן

604

61

שישי

 

תרגיל - יחב"ל- לורן דגן

507

206

מורשה כ"ב

 

 

 

 

 

 

 

שלישי

16:00-22:00

 

1002

1

שישי

7:30-14:00

 

1104

42

שישי

 

תרגיל - תיאוריות - ד"ר תהל אוזן

1104

42

שישי

 

תרגיל - תיאוריות - ד"ר זהבית קינברג

1104

249

שישי

 

תרגיל - ממשל - ד"ר אביחי ארביטמן

1104

42

שישי

 

תרגיל - ממשל - לורן דגן

1104

249

שישי

 

הדרכה ביבליוגרפית - לורן דגן

1104

42

שישי

 

הדרכה ביבליוגרפית -ד"ר אביחי ארביטמן

1104

249

ניצבים י"ד

 

 

 

רביעי

16:00-22:00

 

604

61

שישי

07:30-14:00

 

1102

2

רביעי

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה - ד"ר  זהבית קינברג

604

61

רביעי

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה - ד"ר תהל אוזן

604

64

ניצבים ט"ו

רביעי

16:00-22:00

 

605

102

שישי

07:30-14:00

 

1105

53

רביעי

 

תרגיל בתיאוריות  - ד"ר זהבית קינברג

605

102

רביעי

 

תרגיל בתיאוריות - ד"ר תהל אוזן

604

62

רביעי

 

תרגיל בממשל - ד"ר אביחי ארביטמן

605

102

רביעי

 

תרגיל בממשל - לורן דגן

604

62

שישי

 

כתיבה מדעית - ד"ר יעל סקה

1105

53

שישי

 

כתיבה מדעית - ד"ר רויטל נאור

1105

271