כיתות לימוד באנגלית לסמס' ב' - כל התוכניות

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

ימים ושעות

מרצה

כיתת לימוד

בסיסי

41-904-01

שנתי

ה, 16-19

גב' מגי ארט

בנין 507 כיתה 206

בסיסי

41-904-02

שנתי

ה, 16-19

גב' יעל אדלר

בנין 507 כיתה 103

בסיסי

41-904-03

שנתי

ה, 16-19

ד"ר אנה ליובמן

בנין 604 כיתה 103

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

בנין 507 כיתה 106

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

בנין 504 כיתה 003

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

ה, 16-20

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

בנין 505 כיתה 3

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

בנין 604 כיתה 063

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ה, 16-20

ד"ר רויטל נגר

בנין 505 כיתה 001