שינוי בלו"ז לתאריך 12.5 ו- 14.6 - ניצבים ט"ו

לתלמידי ניצבים ט"ו שלום רב,

בתאריך 12/5/17 לא יתקיים שיעור בקורס "חולי,סטיה ועבריינות".

שיעור השלמה יתקיים בתאריך 14/6/17 בין השעות 19:50-21:20.

 

בברכה,

צוות המדור