הבהרה בנושא הרישום לסמ' קיץ תשע"ז

 

הנדון: רישום לקורסי קיץ תשע"ז

 

בשבועות הקרובים אנו ניכנס לכיתות הלימוד על מנת לערוך את הרישום לקורסי הקיץ.

 

 1. להזכירכם, הרישום לסמס' קיץ הינו בנפרד מהרישום האינטרנטי לשנת הלימודים.

על אף שהתכנית מובנית, הרישום אינו אוטומטי. על כל סטודנט להירשם לכל הקורסים הנדרשים.

 

 1. תהליך הרישום:
 1. אנו ניכנס לכיתות הלימוד בשבועות הקרובים, במעמד זה תמלאו טפסי רישום.
 2. כמו כן, תקבלו שובר מקדמה לקורסי הקיץ  ע"ס 2500 ₪ .
 3. עליכם להעביר העתק משולם של שובר המקדמה ע"ס 2500 ₪.  ללא העברת שובר זה, לא יתבצע הרישום לקורסי הקיץ.
 4. לאחר הזנת הקורסים במערכות האוניברסיטה, יישלחו אליכם שני שוברי תשלום נוספים, לפי היקף השעות שתלמדו.
 5. על כל סטודנט מוטלת האחריות לוודא כי קיבלנו את שובר התשלום וכן כי קורסי הקיץ מוזנים לו במערכת ענבר (אתר האוני' – מידע אישי – קורסים וציונים)
 6. סטודנטים אשר לא יהיו רשומים לקורסי הקיץ כנדרש, לא יוכלו להיבחן בקורסים אלו ויאלצו לחזור על קורסים אלו בקיץ הבא.

 

 1. סטודנט אשר לא שילם את מלוא שכ"ל לשנה"ל תשע"ז, יהיה חייב להסדיר חוב זה מול מדור שכ"ל עוד לפני תחילת סמסטר הקיץ.
 2. הנכם מתבקשים להעביר את שובר התשלום המשולם למשרד באחת מהדרכים הבאות:

הגעה למשרדי המדור - אזור 508 ביתן 1 או באמצעות המייל z.bitachon@gmail.com  , Oshrat.Kauffman@mail.biu.ac.il

נא לא לשלוח בפקס – שוברי תשלום שיגיעו בפקס לא יטופלו!

 1. סמסטר הקיץ יחל בתחילת יולי, על-כן נבקש להעביר את שובר התשלום לא יאוחר מתאריך 10.6.17.
 2. לידיעתכם – סטודנטים אשר זכאים לפטור על-סמך לימודים קודמים, מתבקשים ליידע את אושרת קאופמן ע"מ שהקורס יימחק מתכנית לימודיהם בסמ' קיץ.

 

בברכה,

צוות המדור לזרועות הביטחון