הודעה לתלמידי מורשה כ"ב - היום 13.6.17 תתקיים הרצאת הסיום בקורס סטטיסטיקה

שלום רב,

בהמשך להודעת המרצה גב' מורן שמש-עירון, היום ה13.6.17 תתקיים הרצאת הסיום בקורס סטטיסטיקה 

בין השעות 16:00-18:00 בבנין 1002 כיתה 1

בברכה,

צוות המדור