הודעה לגבי קורס עבריינות נוער - מורשה כ"ב

לתלמידי מורשה כ"ב שלום רב,

לתשומת לבכם, חלו כמה שינויים בלו"ז, בקורס "עבריינות נוער" עם ד"ר תהל אוזן .

השינויים מעודכנים באתר המדור.

מחר, 16/6/17, הלו"ז יהיה כדלקמן:

08:30-11:40: עבריינות נוער

 

בתאריך 20/6/17:

14:00-15:30: תרגיל בסטטיסטיקה

16:30-19:40: עבריינות נוער - סיום קורס

 

בברכה,

צוות המדור