כניסה לבחינות עם כרטיס נבחן - חשוב, חשוב, חשוב!!!!!!

סטודנטים יקרים שלום רב,

החל מתאריך 2/7/17 עליכם להציג בבחינות כרטיס נבחן אשר כתוב עליו לא לתשלום.

לתשומת לבכם, חלו שינויים בקבלת כרטיס הנבחן. להלן נהלים לקבלת כרטיס נבחן לסמס' ב':

  1. כל סטודנט צריך להיכנס למידע האישי שלו ולראות אם עדיין חייב בתשלום שכר לימוד. סטודנט שכתוב לו כי יש לו יתרת חוב , צריך לגשת למדור שמ"ע ושידפיסו לו שובר תשלום מעודכן.

            סטודנט החייב בתשלום לא יוכל לגשת לבחינות

 

הסבר לכניסה : אתר בר אילן---  > קישורים מהירים--- > מידע אישי לסטודנט---  > שם משתמש+סיסמא--- > מצב חשבון ---- > מצב חשבון מתומצת.

 

  1. כרטיס נבחן (אישור כניסה)- החל מיום רביעי ביום רביעי הקרוב, ה-28/06/17, יתעדכן לכם במידע האישי כרטיס נבחן. אותו יש להדפיס ולהביא לבחינות.

סטודנט שאינו שילם את כל חובותיו יקבל כרטיס נבחן עם הערה שחייב בתשלום ויהיה עליו לבצע בהקדם את התהליך שכתבתי לעיל.

יום לאחר התשלום יהיה ניתן להדפיס אישור כניסה לבחינה (ללא הערת חיוב כספי).

          

הסבר להנפקת כרטיס נבחן : מידע אישי לסטודנט---  > שם משתמש+סיסמא--- > אישורים/טפסים ללא תשלום ---- > הפקת מסמכים

 

בהצלחה,

צוות המדור