לוח בחינות קורסי השלמה- קיץ תשע"ז

לוח בחינות - עמנואל ו', תשע"ז

סמסטר קיץ (קורסי השלמה)

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

הדרכה בבליוגרפית בחינת פטור

19-099-56

ד"ר יוסי מן

03.09.17

08:30

19.10.17

12:00

מבוא לאסלאם

19-101-56

ד"ר נסיה שמר

18.09.17

08:30

15.10.17

08:30

מבוא למזה"ת

19-103-56

ד"ר דן נאור

25.09.17

08:30

22.10.17

08:30

ערבית למתחילים

19-004-56

גב' ענת בבצי'ק+ ד"ר נסיה שמר

29.10.17

08:30

26.11.17

08:30