הודעה לתלמידי משאן ח - שינוי בלוח הזמנים בקורסי קיץ

שלום רב,

ד"ר בעז שפיגל הודיע כי ב17/7 לא יוכל ללמד ,על כן ביום זה הלימודים יבוטלו.

שיעורי ההשלמה יתקיימו בסוף הסמסטר ב18/9 בין השעות 16:00-19:40

בברכה,

צוות המדור