הודעה לתלמידי מורשה כ"ב - שינוי לוח הזמנים ה8.8.17

שלום רב,

 

שימו לב לשינוי לוח הזמנים ב8.8.17:

16:00-18:00 שיטות מחקר

18:10-19:40 שיטות מחקר

*שיעור ההשלמה במבוא לאסטרטגיה יתקיים ב17 לאוקטובר ב- 18:10-19:40

*לוח הזמנים מעודכן באתר

 

בברכה,

צוות המדור