הודעה לתלמידי מורשה כ"א - 11.8.17 לא יתקיים השיעור בטרור וגרילה

שלום רב,

ביום ו' ה11.8.17 לא יתקיים השיעור בטרור וגרילה.

ביום זה הלימודים מסתיימים בשעה 12:25

שימו לב, כי השינוי מעודכן בלוח הזמנים באתר.

בברכה,

צוות המדור