רשימת סמינריונים לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות

שלום רב,

מצ"ב רשימת סמינריונים לשנה"ל תשע"ח ע"פ חלוקה לתוכניות.

לתשומת לבכם, כל סטודנט צריך ללמוד סה"כ שני סמינריונים בתואר , סמינריון אחד מאשכול  1 וסמינריון 2 מאשכול 2 ע"פ החלוקה בטבלה הבאה.

רישום לסמינריונים ייתקיים במסגרת הרישום לשאר הקורסים בין התאריכים 25/9/17-28/9/17, ע"פ ההנחיות

המפורטות באתר. להלן קישור: http://mzb.biu.ac.il/node/4421

 

תוכנית מורשה כ"ב

 

שם הסמינריון

מרצה

סמינריון מדעי המדינה -

אשכול 1

 

 

 

 

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל

ד"ר אייל ברנדייס

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

חופש ביטוי, אתגרים התמודדיות וגבולות

ד"ר צוריאל ראשי

סמינריון בין-תחומי -

אשכול 2

 

 

מיסטיקה ורציונליזם

ד"ר יהודית רונן

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר- שרק

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

 
 
תוכנית ניצבים ט"ו

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

הערות

סמינריון בין-תחומי

אשכול 1

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרו' יהודית שיר -רונן

93-062-30

 

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

 

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

סמינריון מחקרי

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

סמינריון מחקרי

סמינריון קרמינולוגיה

אשכול 2

אלימות במשפחה

ד"ר מרדכי פרישטיק

93-317-30

 

התמודדות במצבי לחץ ומשבר

פרופ' ליאת קוליק

93-311-30

 

ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית

ד"ר יעל סקה

93-315-30

סמינריון מחקרי

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

 

 
תוכנית משאבי אנוש ט'
 

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

סמינריון משאבי אנוש

אשכול 1

פסיכולוגיה חיובית - סמינריון

ד"ר דביר קוה

93-223-40

הגורם האנושי בארגון

פרופ' ליאת קוליק

93-213-40

קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

משפחה וקריירות

ד"ר רינה שחר

93-211-40

תעסוקת חריגים באירגון

ד"ר אלה קורן

93-224-40

 

סמינריון מדעי המדינה

אשכול 2

מגדר ועבודה

ד"ר שגית שילה לוין

93-209-40

סוגיות במדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-100-40

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

חופש ביטוי, אתגרים התמודדיות וגבולות

ד"ר צוריאל ראשי

93-069-40

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40