הודעה לתלמידי משא"ן ט' - יום הלימודים ב20.10.17 - עדכון לוח הזמנים

שלום רב,

בעקבות השעורים שיתבטלו בספטמבר בקורס רטוריקה (כפי שנכתב בהודעה הקודמת),

יתקיים שיעור השלמה ב20/10/17 .

להלן לוח הזמנים:

20.10.17 7:30-9:00 רטוריקה
  9:20-10:50 רטוריקה - סיום
  10:55-12:25 מגדר,ארגונים
  12:30-14:00 מגדר,ארגונים - סיום