כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ז
שנה א'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

605

102

תרגיל בתיאוריות, קבוצה 1 -
ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

605

102

תרגיל בתיאוריות, קבוצה 2 -
ד"ר תהל אוזן

604

62

 

 

 

 

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, אביחי ארביטמן

19:50-21:20

605

102

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

604

62

ניצבים ט"ז
שנה א'

שישי

הרצאות

07:30-14:00

1105

53

כתיבה מדעית, קבוצה 1,
ד"ר יעל סקה

9:50-11:20

1105

53

כתיבה מדעית, קבוצה 2,
ד"ר רויטל נאור

1105

271