כיתות לימוד

 

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

 

 

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ז - שנה א'

רביעי

 

16:00-18:00

905

62

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 1 - ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

905

62

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 2 - ד"ר תהל אוזן

905

61

 

 

 

 

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, ניר לויטן

19:50-21:20

905

62

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

905

61

ניצבים ט"ז - שנה א'

שישי

 

07:30-14:00

305

10

כתיבה מדעית, קבוצה 1, ד"ר יעל סקה

9:50-11:20

305

10

כתיבה מדעית, קבוצה 2, ד"ר רויטל נאור

304

3