כיתות לימוד קיץ תשע"ח

כיתות לימוד סמסטר קיץ תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ג – שנה א'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

905

62

 

מורשה כ"ג – שנה א'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1104

42