כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ג
שנה א'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

שישי

הרצאות

07:30-14:00

1104

42

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, ניר לויטן

9:50-11:20

1104

42

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

1104

249

 

 

 

 

תרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה, קבוצה 1 - תהל אוזן

9:50-11:20

1104

42

תרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה, קבוצה 2 - זהבית קינברג

1104

249

 

 

 

 

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 1,
לורן דגן

11:30-13:30

1104

42

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 2,
אביחי ארביטמן

1104

249