הודעה לתלמידי ניצבים י"ד - עדכון לוח הזמנים

שלום רב,

 

ביום ו' ה13.10.17 אסרו חג סוכות לא יתקיימו לימודים במדור.

ביום ו' ה20.10.17 יהיה לוח הזמנים הבא:

 

10:55-12:25 מועדי ישראל

12:30-14:00 מועדי ישראל - סיום

 

בברכת שנה טובה,

צוות המדור