חשוב מאוד - קורסים באנגלית כחובה לתואר

שלום רב,

1. הכרה בלימודי אנגלית - קורסים חיצוניים

החל משנת הלימודים הקרובה, תשע"ח, לא יוכרו קורסי אנגלית מהאוניברסיטה הפתוחה, בכל רמה שהיא.

(למעט, סטודנטים שסיימו תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה).


אי ההכרה בקורסים אלה- תקפה בכל האוניברסיטאות המוכרות ולא רק באוניברסיטת בר אילן.


להלן לינק לתקנון היחידה לאנגלית בנוגע לפטורים מקורסי אנגלית הנלמדים מחוץ

לקמפוס: http://efl.biu.ac.il/retraining%20course

קורסים באנגלית שנלמדו באוניברסיטה הפתוחה עד סוף קיץ תשע"ז, יוכרו.

 

2. חובת לימודי אנגלית במהלך התואר-

לידיעתכם, סטודנטים ברמת "בסיסי" באנגלית בטווח הציונים 85-99 מחויבים ללמוד קורס זה כבר בשנה א'.

עד תחילת שנה ב', חובה להגיע לרמת "מתקדמים א'".

סטודנטים ברמת "מתקדמים א" באנגלית בטווח הציונים 100-119 מחויבים ללמוד קורס מתקדמים א + מתקדמים ב' במהלך שנה ב'.  (כמובן שמומלץ ללמוד קורס זה כבר בשנה א').

סטודנטים ברמת "מתקדמים ב" באנגלית בטווח הציונים 120-133 מחויבים ללמוד קורס "מתקדמים ב'" במהלך שנה ב'.  (כמובן שמומלץ ללמוד קורס זה כבר בשנה א').

עד סוף שנה שנה ב' חובה להגיע לרמת פטור באנגלית.

סטודנט אשר יחרוג מן השנתיים, יחויב בהשלמת קורסים נוספים ויצטרכו לצבור  64 נ"ז.

הרישום לתכנית מותנה ברישום ללימודי אנגלית במקביל ע"פ הצורך.

בברכה,

צוות המדור