כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנת תשע"ח:

סמסטר א':

יום חמישי: בניין 507 חדר 3

יום שישי: בניין 507 חדר 105

 

סמסטר ב':

יום חמישי: בניין 507 חדר 3

יום שישי: בניין 507 חדר 203