כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח - כל התוכניות

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

משא"ן ט'
שנה ב'

שני

הרצאות

16:00-22:00

604

12

סמינריון - פסיכולוגיה חיובית,
ד"ר דביר קווה

18:10-19:40

604

103

סמינריון- הגורם האנשוי בארגון,
פרופ' ליאת קוליק

604

64

סמינריון - קריירות של נשים בארגון, ד"ר ריבה זיו

604

205

סמינריון - משפחה וקריירות,
ד"ר רינה שחר

505

103

סמינריון - תעסוקת חריגים בארגון, ד"ר אלה קורן

505

105

 

 

 

 

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1 
ד"ר אביחי ארביטמן

19:50-21:20

604

12

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2
גב' לורן דגן

604

101

משא"ן ט'
שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

207

1

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

משא" ן י'
שנה א'

שני

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

תרגיל בממשל, קבוצה 1 ,
לורן דגן

19:50-21:20

1002

1

תרגיל בממשל, קבצה 2
ניר לויטן

1002

305

משא" ן י'
שנה א'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1002

1

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ב
שנה ב'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

604

102

מורשה כ"ב
שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

604

61

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 1
ניר לויטן

9:50-11:20

604

61

תרגיל ביחב"ל, קבוצה 2
לורן דגן

507

206

 

 

 

 

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 1
ד"ר זהבית קינברג

9:50-11:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה, קבוצה 2
ד"ר תהל אוזן

507

206

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

מורשה כ"ג
שנה א'

שלישי

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

שישי

הרצאות

07:30-14:00

1104

42

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, ניר לויטן

9:50-11:20

1104

42

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

1104

249

 

 

 

 

תרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה, קבוצה 1 - תהל אוזן

9:50-11:20

1104

42

תרגיל בתיאוריות בקרימינולוגיה, קבוצה 2 - זהבית קינברג

1104

249

 

 

 

 

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 1,
לורן דגן

11:30-13:30

1104

42

הדרכה ביבליוגרפית, קבוצה 2,
אביחי ארביטמן

1104

249

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ו
שנה ב'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה,
ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

604

61

תרגיל בפסיכופתולוגיה,
ד"ר תהל אוזן

604

64

ניצבים ט"ו
שנה ב'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1102

2

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

ניצבים ט"ז
שנה א'

רביעי

הרצאות

16:00-22:00

605

102

תרגיל בתיאוריות, קבוצה 1
ד"ר זהבית קינברג

19:50-21:20

605

102

תרגיל בתיאוריות, קבוצה 2
ד"ר תהל אוזן

604

62

 

 

 

 

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 1, אביחי ארביטמן

19:50-21:20

605

102

תרגיל בממשל ופוליטיקה, קבוצה 2, לורן דגן

604

62

ניצבים ט"ז
שנה א'

שישי

הרצאות

07:30-14:00

1105

53

כתיבה מדעית, קבוצה 1,
ד"ר יעל סקה

9:50-11:20

1105

53

כתיבה מדעית, קבוצה 2,
ד"ר רויטל נאור

1105

271