כיתות לימוד לקורסי אנגלית - כל התוכניות

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

ימים ושעות

מרצה

כיתת לימוד

בסיסי

41-904-01

שנתי

ה, 16-19

גב' ורדית יעקבי

בנין 505 כיתה 105

בסיסי

41-904-02

שנתי

ה, 16-19

גב' מגי ארט

בנין 504 כיתה 7

בסיסי

41-904-03

שנתי

ה, 16-19

גב' גילית וייס - קלמנוביץ

בנין 504 כיתה 6

בסיסי

41-904-04

שנתי

ה, 16-19

גב' יעל אדלר

בנין 604

כיתה 103

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר אסנת חן

בנין 505 כיתה 62

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר אנה ליובמן

בנין 507 כיתה 103

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר איילת ששון

בנין 604 כיתה 14

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר ענבר קמינסקי

בנין 507 כיתה 4

מתקדמים א'

41-914-15

סמסטר א'

ה, 16-20

גב' שושנה פט

בנין 404

כיתה 114

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א

ה, 16-20

 

גב' נירה הראטי

בנין 605 כיתה 14

מתקדמים ב'

41-922-16

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר ז'אנה בורשטיין

בנין 404

כיתה 102

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר אסנת חן

בנין 505 כיתה 62

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר אנה ליובמן

אזור 502 כיתה 4

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

ה, 16-20

ד"ר איילת ששון

 

בנין 505 כיתה 3

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב

ה, 16-20

גב' נירה הראטי

בנין 507 כיתה 205