כיתות לימוד לקבוצות החדשות באנגלית - שימו לב

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

ימים ושעות

מרצה

כיתת לימוד

בסיסי

41-904-04

שנתי

ה, 16-19

גב' יעל אדלר

בנין 604

כיתה 103

מתקדמים א'

41-914-15

סמסטר א'

ה, 16-20

גב' שושנה פט

בנין 404

כיתה 114

מתקדמים ב'

41-922-16

סמסטר א'

ה, 16-20

ד"ר ז'אנה בורשטיין

בנין 404

כיתה 102