שינוי בכיתת לימוד באנגלית - גילית וייס - כל התוכניות

שלום רב,

קורס אנגלית ברמת בסיסי, מס' קורס 41-904-03 עם גב' גילית וייס יתקיים מעתה ואילך בבנין 504 כיתה 6.

 

בברכה,

צוות המדור