שינוי בכיתת לימוד ברמת מתקדמים א' עם ד"ר אסנת חן - כל התוכניות

שלום רב,

קורס ברמת מתקדמים א', מס' קורס 41-914-11 עם ד"ר אסנת חן, יתקיים מהיום ואילך בבנין 507 כיתה 104.

בברכה,

צוות המדור